Home  |  Inloggen  |  Contact

ORGANISATIES

Assen zoekt... is een zelfstandig stichting die zicht ontwikkelt in verbinding met diverse organisaties. Het unieke van Assen zoekt… is het vertrekpunt bij mensen die op zoek zijn… en die meestal niet of niet meer naar een kerk gaan. Wat is hun nood en hun zoektocht?

Daar wil Assen zoekt… zich mee verbinden. Door een relatie op te bouwen, naast mensen te staan die om wat voor reden dan ook kwetsbaar zijn en ze de mogelijkheid te bieden om mee te doen. Door het christelijk geloof als een geloofwaardige optie te presenteren in een post-christelijke samenleving. Assen zoekt… als gemeenschap en als pleisterplaats. Waarbij het aan mensen zelf is om mee te doen.

De deur staat altijd open, om binnen te komen en om weer weg te gaan.

Gedreven door het authentieke voorbeeld van Jezus Christus is een groep initiatiefnemers hiermee gestart in 2008 en het netwerk breidt zich uit. Er zijn goede relaties met onder andere Stichting Present, de Voedselbank en de Samaritaan. 

Wil je meer info om als organisatie partner te worden neem dan contact met ons op.