Home  |  Inloggen  |  Contact

ONTMOETING

De eerste en de derde zondag van de maand komen Deelgroepen gezamenlijk bij elkaar. Ontmoeting van elkaar, uitwisselen, verdieping. De Ontmoeting op de derde zondag van de maand heeft een bijzonder karakter omdat er dan gestart wordt met een brunch.  

De deelgroepen vormen de basisstructuur voor het netwerk van Assen zoekt… Twee keer per maand is er een gezamenlijke Ontmoeting van de Deelgroepen. De gezamenlijke ontmoeting vindt plaats tijdens de ontmoetingsdiensten en de gezamenlijke brunch.

Wil je een keer langs komen? Welkom! In de agenda vind je meer info over data en plaats van de gezamenlijke ontmoetingen.

Ontmoeting OntmoetingOntmoeting Ontmoeting