Marsdijk

In Marsdijk zijn drie huisgroepen die zich op verschillende manieren inzetten voor verschillende doelgroepen in de wijk.  Zo is er een huisgroep die het licht van Jezus wil laten schijnen in andere gezinnen in de buurt. Ook is er een huisgroep die zich richt op de ouderen in Marsdijk. Verder is er nog een huiskring die zich richt op mensen uit andere culturen.