De Brug

We zijn startende huisgroep die is ontstaan uit een verlangen om een huisgroep in Kloosterveen op te starten. We willen graag een brug slaan tussen mensen, zorgen voor verbinding en een luisterend oor bieden aan mensen die dat nodig hebben. Dit doen we door samen te eten, door verdiepingsmomenten en door samen te komen op de familiezondag.

Groeien
De verdieping doen we bijvoorbeeld door het bekijken van een filmserie en daarover door te praten. Ons doel is samen optrekken, groeien in geloof, Gods stem steeds beter leren verstaan, samen bidden en er voor elkaar zijn als een gezin.

Praktisch
We komen eens in de veertien dagen bij elkaar om te eten. Twee weken later is de verdiepingsavond. Deze avonden en de familiezondag vinden wisselend plaats in de huizen van de deelnemers op verschillende plekken in Assen. Ons doel hierbij is omzien naar mensen die het moeilijk hebben en hen een luisterend oor bieden. Wij willen graag op een praktische manier vormgeven aan het volgen van Jezus.

Spreekt dit verhaal je aan? Schuif dan eens bij aan tafel van huisgroep De Brug. Je bent van harte welkom.