Hoe dan?

Geloven is heel persoonlijk én je doet het samen. Daarom gaat het steeds over het volgen van Jezus – discipelschap – en over community.

Assen Zoekt bestaat uit een netwerk van huisgroepen (4-20 personen). Open voor nieuwe mensen van alle leeftijden achtergrond en nationaliteiten. Samen eten, elkaar helpen, bidden, thema’s bespreken, de bijbel lezen, je verbinden met een buurt of een doelgroep.

Op de meeste zondagen kun je het bredere netwerk om 11.15 uur vinden in de Open Hof en ook daar ben je welkom. Voor ontmoeting met elkaar en met God. Om geïnspireerd de week weer in te gaan. De eerste zondag van de maand is er geen centrale bijeenkomst. Dan zijn er kleinere bijeenkomsten van de huisgroepen.