Intercultureel

We geloven dat ondanks de verschillen in talen, gebruiken en gewoonten we aan elkaar egegeven zijn om als één familie te functioneren. We willen iedereen een eigen plek en mogelijkheid bieden om te groeien als discipel van Christus. Of je nu uit Syrië, Nederland, Iran of Congo komt, wees welkom in Gods familie.

Waarom? ‘Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.’ Efeze 3:8-9

Het verhaal van Farida*

Toen ik met mijn twee kinderen naar Assen verhuisde werd ik al snel bevriend met mijn buurvrouw die net als ik ook uit Afghanistan komt. Ze vertelde me dat zij en haar man al een tijdje naar Assen Zoekt gaan en dat het zo fijn is om daar te zijn. Dat je gewoon jezelf mag zijn. Ze nodigde mij ook uit maar daar had ik geen behoefte aan. De vriendschap groeide echter en ze bleef me uitnodigen totdat ik, meer uit nieuwsgierigheid op een dag besloot om een keer met haar mee te gaan.

Het was een geweldige ervaring. Alsof ik thuiskwam en tegelijk was alles nieuw voor mij. De mensen waren zo vriendelijk, blij en liefdevol. Toen de spreker begon met zijn speech was het alsof hij speciaal tegen mij sprak. Ik hoorde een stem die zei: “Open je hart en open je ogen”. Na de speech werd er gebed aangeboden wat ik graag wilde. Tijdens het gebed voelde ik me innerlijk helemaal tot rust komen.

Sindsdien kom ik elke week naar de kerk en naar Bijbelstudie en wil ik meer weten over Jezus. Ik ben erg dankbaar voor mijn vriendin. Ze heeft me geholpen om uit mijn duisternis te komen. Ik leer elke dag van haar en wil net als haar nu ook andere mensen helpen.

*niet haar echte naam