Overdenking 19 april – ‘Ezechiël 37’ – ‘Welke vraag stelt God jou?’

Ezechiël leefde in de 6e eeuw voor Christus. In die tijd was Israël uiteengevallen in twee landen: Israël en Juda. Ezechiël kwam uit Juda. Dat was veroverd door het machtige wereldrijk Babylonië. De Babyloniërs hadden een deel van de inwoners van Juda als gevangenen naar Babylonië gebracht. Ook Ezechiël hoorde bij de groep mensen uit Juda die in Babylonië woonde.

Met dit hoofdstuk pakken we de draad weer op met het Bijbelboek Ezechiël. We zijn bijna aan het einde hiervan en duiken nog in het verhaal in Hoofdstuk 37 en 47 (volgende week). Bijzondere beelden/visioen waarin God iets duidelijk maakt. Het is gelukt om dit verhaal (en ook die van volgende week) ook voor de kinderen vertelbaar te maken. Dus kijk naast de overdenking ook gerust het kinderverhaal.

Vragen om verder in gesprek te gaan:
In de overdenking brengt Rudolf 3 vragen naar voren. Vragen die helpen om met elkaar met dit verhaal de diepte in te gaan en aan de slag te gaan.

  • Wat gebeurt er in de tijd waarin we leven en wat leert ons dat? Zie je het als een sneeuwstorm, een winter of een kleine ijstijd?
  • Stel je voor dat God je een vraag stelt – wat zou die vraag kunnen zijn?
  • Wat zou een (kleine) stap in geloof kunnen zijn die je op basis van de tijd waarin we leven – én de vraag die God ons/mij stelt kunnen zetten?

Ook is er over dit onderwerp een schets beschikbaar. Klik hier om die te openen.

Voor de kinderen (en hun ouders)
Er is een samenvattend verhaal over Ezechiël 37 door Esther Meijnen. Deze keer op een hele speciale plek gefilmd om dit bijzondere verhaal te kunnen vertellen.

Jezus steekt zijn hand uit naar de verlamde man

Wat een bijzonder verhaal uit de bijbel over de profeet, Ezechiël!
Heb je weleens gehoord van grote mensen of kinderen die (in de bijbel) Gods stem verstaan? En dat zij mogen doorgeven aan anderen wat God te zeggen heeft? Zo iemand noem je een profeet, en de woorden of beelden (plaatjes) die God aan die persoon geeft noem je een profetie.

  • Wat vind je het mooiste aan het verhaal?
  • Wat vind je het belangrijkste?

Ga jij de uitdaging van deze week aan?
Je mag thuis gaan bezig gaan met de opdracht om te tekenen of schrijven wat je denkt dat God tegen jou gezegd heeft voor iemand anders. Dit kan een liedje zijn, een bijbeltekst, tekening of bemoedigende woorden. Op deze manier mag je je vriend(in), buurman/vrouw, familielid bijvoorbeeld opa of oma aan de voeten van Jezus brengen. Of zoals in het bijbelverhaal van Ezechiel hoop brengen. De ander bemoedigen in deze moeilijke corona tijd.

Door jouw verrassing kan God laten weten aan de ander dat Hij er voor hem of haar is 🙂

Gods zegen en veel plezier,

Namens het kinderwerkteam,
Groetjes Esther Meijnen