Overdenking 22 maart – Intocht in Jeruzalem – Johannes 12:12-19

Het tweede verhaal ‘op weg naar Pasen’ gaat over de intocht in Jeruzalem.
De overdenking is deze gemaakt door Gert.

Bij dit verhaal hoort een voorleesverhaal voor de kinderen (en hun ouders), deze keer ook door Gert.

Klik hier voor het verhaal uit het bijbelboek Johannes “De grote optocht” die kun je thuis alleen of samen in je huisgroep bekijken.

Het verhaal eindigt hier niet bij: de komende weken gaan we samen op weg naar Pasen. Jezus pijn en overwinning over de dood herdenken en vieren we met Pasen.

In je huisgroep of thuis kun je dit verhaal gaan verwerken d.m.v. de volgende vragen:

  • Welk deel van het verhaal vind het mooiste?
  • Heb je zelf weleens een optocht meegemaakt? Hoe was dat om bij die optocht te zijn? Wat deed je?
  • Welk deel van het bijbelverhaal “De grote optocht” vind je het belangrijkste?
  • Hoe was het om met Jezus in de optocht te zijn? Wat wil Jezus tegen ons zeggen door dit verhaal heen?

Je kunt ook andere kinderbijbels erbij pakken om de verhalen te vergelijken. Veel plezier en Gods zegen.

Liederen

Bij dit verhaal passen diverse liederen. Vanuit het muziekteam kwamen deze liederen naar voren:

psalm 113-118 – voor deze week

Tijdens het Paasfeest, de maaltijd en het feest er omheen, werden deze psalmen gezongen. Ze gaan over de goedheid van God, maar ook over wat je als mens kan meemaken. Deze liederen leggen een brug tussen jouw leven en het goede van God, tussen hemel & aarde. Lees elke dag deze week eens een psalm uit deze serie. En beantwoord dan deze vragen:

  • Wat ontdek je in deze psalm van de goedheid van God, van de hemel?
  • Wat herken je van je eigen leven in deze psalm?
  • Hoe helpt jou deze psalm de brug te zien tussen hemel & aarde?
  • Zoek eens een versie van deze pslam op Youtube (Sons of Korah, Psalmen voor Nu, Psalmproject, Nederland Zingt, of…..)
  • Deel met je buddie/maatje of binnen je huisgroep-app wat je ontdekt hebt.

Op weg naar Pasen – Jezus is Koning & overwinnaar

Als symbool bij dit verhaal, je raadt het vast al, hoort een takje (met bladeren) uit je tuin of een gemeenteperk. Dit als herinnering aan de palmtakken die staan voor de overwinning die Jezus als Koning geeft en nog meer gaat geven.

PS: zie schets voor het symbool van vorige week.