Privacy statement 

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief. Deze verordening stelt het hebben en publiceren van een privacy statement verplicht. In dit document is het privacy statement van Assen Zoekt opgenomen. Dit privacy statement wordt gepubliceerd op de website van Assen Zoekt onder het kopje ‘Privacy’.

Privacy statement

Assen Zoekt verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In dit privacy statement geven wij hier een nadere toelichting op.

Gebruikte persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden gebruikt binnen Assen Zoekt:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Contactgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Beeldmateriaal
 • Gegevens rondom ziekte, gezondheid, dank, doop, zorgen of anders
 • Opnames van zondagse bijeenkomsten
 • Rooster voor ondersteuning van enkele Assen Zoekt deelnemers

Zondagse- en andere bijeenkomsten

Tijdens de zondagse- en andere bijeenkomsten worden in gebed of anderszins namen van Assen Zoekt deelnemers genoemd. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

 • Naam
 • Gegevens rondom ziekte, gezondheid, dank, doop, zorgen of anders
 • Beeldmateriaal
 • Audio opnames van zondagse bijeenkomsten

Voorbeelden van bijeenkomsten zijn:

 • Wekelijkse zondagse bijeenkomsten
 • Missiegroep bijeenkomsten
 • Alpha cursussen
 • Ad hoc bijeenkomsten

Website Assen Zoekt

Op de website van Assen Zoekt publiceren wij onder andere algemene informatie, nieuws, gebeurtenissen en beeldmateriaal. Persoonlijke gegevens plaatsen we alleen na expliciete toestemming van de betrokkenen.

Het adres van onze website is https://www.assenzoekt.nl. Onze website:

 • Gebruikt een beveiligde (https) verbinding
 • Gebruikt cookies
 • Bevat links naar audio opnames van zondagse bijeenkomsten
 • Is voorzien van een link naar Facebook.com

Email nieuwsbrief Assen Zoekt

Er wordt wekelijks een email nieuwsbrief verstuurd. Bij deze nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

 • Naam en voornaam
 • Emailadres
 • Verjaardagen (geboortejaar wordt niet vermeld)
 • Gegevens rondom ziekte, gezondheid, dank, doop, zorgen of anders
 • Beeldmateriaal
 • Rooster voor ondersteuning van enkele Assen Zoekt deelnemers

Als u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van Assen Zoekt en u deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden:

a.       Via de link onderaan de nieuwsbrief
b.       Door een email te sturen aan redactie@assenzoekt.nl met het verzoek u af te melden

Facebook.com

Assen Zoekt onderhoudt een Facebook.com pagina. Op deze pagina publiceert Assen Zoekt gebeurtenissen. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

 • Naam en voornaam
 • Foto’s

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

In de volgende gevallen verstrekken wij persoonsgegevens aan derden:

 • Bij het versturen van de email nieuwsbrief van Assen Zoekt
 • Salarisadministratie
 • Attestaties

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Organisatorische, technische en beleidsmatige maatregelen

Assen Zoekt treft organisatorische, technische en beleidsmatige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • Assen Zoekt heeft voor het toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen.
 • Het bestuur evalueert jaarlijks het privacy beleid en het privacy statement
 • Assen Zoekt beveiligt digitale persoonsgegevens zoals vastgelegd in de “AVG – Gedragsregels”
 • Assen Zoekt deelnemers wordt gevraagd of hun persoonsgegevens mogen worden gebruikt voor de in dit privacy statement genoemde toepassingen
 • Assen Zoekt deelnemers worden op de hoogte gehouden over het privacy beleid van Assen Zoekt via het privacy statement op de website
 • Bezoekers van zondagse- en andere bijeenkomsten worden op de hoogte gehouden over het privacy beleid van Assen Zoekt via het privacy statement op de website
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig

Assen Zoekt houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met Assen Zoekt. Contact gegevens vindt u onderaan dit privacy statement.

Contactgegevens

Voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens binnen Assen Zoekt kunt u contact opnemen met:

Assen Zoekt
t.a.v. Scriba Assen Zoekt
Postbus 789
9400 AT Assen
scriba@assenzoekt.nl

Privacy statement 25 mei 2018