Steun Ons

Het organiseren van kerkdiensten, een Alpha-cursus of simpelweg het omhoog houden van Assen Zoekt kost behalve tijd en inspanning ook gewoon geld. We weten ons gezegend met veel wat we van God krijgen en danken hem daarvoor!

Wil je ook bijdragen aan onze gemeenschap, dan horen we dat graag! Je kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL64 INGB 0005 3303 76 ten name van CGK Assen Zoekt. Assen Zoekt heeft een ANBI-status. Uw bijdrage is hierdoor aftrekbaar van de belasting.