Bestuur & Staf

Het bestuur en de staf van Assen Zoekt zorgt dat alles een beetje op rolletjes loopt (voor zover dat gaat). Het bestuur kijkt daarbij naar de langere termijn: wat is de visie van Assen Zoekt en wat is daarvoor nodig? De staf zorgt ervoor dat op korte termijn die visie in de praktijk ook een beetje werkt. Dit alles uiteraard in afhankelijkheid van God

In het bestuur zitten:

  • Anja Reker (voorzitter)
  • Lianne van der Meulen (secretariaat)
  • Wilfred ter Veld (diaken)
  • Arko Mossel (ouderling)
  • Rudolf Setz (voorganger)
  • Gert v.d. Bos (voorganger)

De staf wordt gevormd door:

Staflid Huisgroepen: Theo Velthuysen is aanspreekpunt en coach voor de huisgroepen. Hij is gek op vissen en op barbecueën. Hij deed een theologische opleiding en combineert Assen Zoekt met werk bij de brandweer.

Staflid Jeugdwerk: hiervoor is een vacature

Staflid Intercultureel: Jenst Jan Mertens gaat graag op weg met mensen uit verschillende culturen. Hij is betrokken bij de missiegroep ‘Philoxenia’ die zich verbindt met mensen uit andere landen die in het asielzoekerscentrum komen wonen. Hij draagt zorg voor inbreng en betrokkenheid van mensen uit andere culturen. Als je mee wilt doen of mee wilt werken neem contact met hem op.

Staflid Inhoud is Gert van den Bos, tevens spreker en dominee. Hij is in 2018 vanuit Rotterdam naar Assen gekomen met zijn gezin. Hij is voorganger en verantwoordelijk voor de inhoudelijke lijn, voor interne en externe relaties. Je komt hem tegen bij de introductieavonden. Hij zet ook de zorgcoördinatie op, aanvullend op de huisgroepen.

Staflid Liturgie en Organisatie is Rudolf Setz, tevens spreker. Van nature een pionier en meer dan 10 jaar betrokken bij Assen Zoekt. Hij is verantwoordelijk voor alles wat op en rond de ontmoeting op de zondag gebeurt. Samen met Akke zijn vrouw is hij een ‘alpha-holic’ en leidt steeds weer met enthousiasme de Alpha-cursus.