Voorlichtingsavond verbouwing

Waarom zijn veel struiken weg?
Wanneer gaat er nou wat gebeuren aan de WC’s?
Blijft het zo koud in de kerkzaal?
Als we gaan verbouwen, kunnen de kerkdiensten dan wel doorgaan?
Worden er zalen bij gebouwd?

Op de voorlichtingsavond over het verbouwingstraject hopen we op deze en andere vragen antwoord te geven. Veel mensen weten wel dat er iets van een verbouwing op stapel staat, maar wat dat precies inhoudt is nog niet zo duidelijk. Ook wanneer er concrete veranderingen gaan plaatsvinden, moet nog bepaald worden. Op deze voorlichtingsavond zal meer verteld worden over het proces dat tot nu toe gelopen is en wordt uitgelegd waar we nu staan en wat de plannen zijn. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen. Je bent van harte welkom op deze avond, die bedoeld is voor de gebruikers van de Open Hof: Assen Zoekt en de NGK.

De voorlichting vindt plaats in de Open Hof op 11 oktober en begint om 20.30 uur.

Je bent van harte welkom!

Namens de bouwcommissie,
Theo Velthuysen
Jan Leo de Hoop
Wim Verdouw