Zondag 31 mei

‘OMG – Oh My God!?’ – Handelingen 1:12-14

Pinksteren, het feest van de Geest. Maar wat dan opvalt is dat Petrus een toespraak houdt die bijna niet over de Geest lijkt te gaan, maar veel meer over de veel gehoorde uitroep: Oh My God!
Hoe dat precies zit, dat legt Gert uit in de overdenking van deze week:

Vraag om over door te praten:

  • In de toespraak ging het over hoe God naar je toekomt. In wonderen, tekenen, beloften, Jezus, de Bijbel…..hoe is God in jouw leven al aanwezig geweest, hoe herken jij God?

Voor de kinderen (en hun ouders)

  • Pinksteren’ – voorgelezen door: Eline Meijnen – met uitleg door: Esther
De leerlingen met vlammen op hun hoofd

Tijdens het Pinksterfeest zaten de leerlingen bij elkaar in Jeruzalem, vlakbij de grote tempel. Het was erg druk omdat Joden vanuit de hele wereld naar Jeruzalem waren gekomen om God te danken voor de oogst en de wet (die God Mozes en zijn volk gegeven had).  Plotseling klonk er een hard geluid, alsof er een storm opstak. De leerlingen zagen kleine vuurvlammen boven hun hoofd. Ze werden vol van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaf hun moed en de goede woorden om  iedereen te vertellen over Jezus. Veel mensen hoorden dit en lieten zich dopen, meer dan 3000 mensen werden christen. Iedere dag kwamen deze eerste christenen bij elkaar om God groot te maken. De eerste kerk groeide elke dag. 

Vragen om over door te praten:

  • Wat vind je het mooiste aan het verhaal?
  • Wie is de Heilige Geest? En waar zorgt hij voor?

De uitdaging van de week;

Ga jij de uitdaging van de week aan? 

  • Tijdens het filmpje is er het  luisterlied “God is geest”, tijdens het lied mag je, als je wilt, aan God vragen: “Wilt u mij vervullen met uw Heilige Geest?” 
Stenen met daarop geschreven;
Gedult
Vriendelijkheid
Zachtmoedigheid
Vreugde
Liefde
Geloof
Vrde
Zelfbegeersing
Goedheid
  • Voor de oudere kinderen (van de midden- en bovenbouw) is de uitdaging om in je bijbel Galaten 5:22-23 op te zoeken, hier staan de vruchten van de Heilige Geest. Je mag God vragen of hij 1 van deze vruchten wil uitwerken in je leven. Vraag deze week aan de Heilige Geest als je iets moeilijk vindt of de Heilige Geest je wil helpen. 

Veel plezier en Gods zegen,

Namens het kinderwerkteam

Esther Meijnen