Zondag 7 juni

‘Ben ik welkom in de kerk?’ – 1 Korinthiërs 12:12-31

Het antwoord is ja 🙂 Ook als Hagenees voel ik mij welkom en onderdeel van Assen Zoekt. In het begin kreeg ik zelfs even de titel Assenees mee.

Dat mensen met verschillende achtergronden, culturele achtergrond, geloofsachtergrond en bv sociale achtergrond welkom zijn, is een belangrijke waarde bij Assen Zoekt. Tegelijk merken we dat dit in de praktijk niet vanzelfsprekend is dat dit altijd lukt. Soms kan de ruimte voor deze diversiteit wringen met normen of waarden die voor jou belangrijk zijn. Het kan ook gebeuren dat het geluid van één van de groepen vaker of harder is dan die van jou. Paulus schrijft over twee richtingen waarop je de spanning die dan ontstaat kan benaderen. En hoe je diversiteit belangrijk kan maken vanuit de gemeenschappelijke basis van het volgen van Jezus. Ik ga hier in de toespraak verder op in.

Mocht je onze ras Hagenees niet kunnen verstaan, dan kan je altijd nog de Farsi versie proberen:

Een paar vragen voor na de toespraak:

De voet kan niet zeggen tegen de hand: “ik ben geen hand dus hoor niet bij het lichaam”

  • Voel jij je wel eens zo ‘anders’ dan de anderen van Assen Zoekt dat je je afvraagt of jij hier wel thuis hoort?
  • Kan je wat meer vertellen over waarom/wanneer je dit juist wel of juist niet ervaart?

Het hoofd kan niet zeggen tegen de voet: “jij bent geen hoofd, dus je hoort er niet bij”

  • Vind jij anderen wel eens zo anders, dan wat jij van iemand van Assen Zoekt verwacht, dat je denkt of zegt ‘(waarom) hoor jij eigenlijk bij Assen Zoekt’?
  • Kan je wat meer vertellen wanneer je dit juist wel of juist niet ervaart.
  • Kan het beeld van het lichaam dat Paulus gebruikt veranderen hoe je naar jezelf en anderen kijkt in Assen Zoekt? Zo ja, probeer het dan ook concreet te maken.

PS: Uiteraard is het lichaam van Christus waar Paulus over spreekt veel groter en meer dan Assen Zoekt. Ook de diversiteit in denominaties bv is een uiting van de diversiteit binnen dat ene lichaam. Vanuit dit grotere perspectief hoeft niet voor iedereen Assen Zoekt de best passende plek te zijn of de plek waar God jou roept om je talenten in te zetten.

Groet Theo Velthuysen

Voor de kinderen (en hun ouders)

  • 1 lichaam’ – voorgelezen door: Mirjam Greving

In het nieuwe testament staan een heleboel brieven. Deze brieven zijn vaak gericht aan kerken die nog maar net bestonden, een brief werd speciaal geschreven om christenen in deze kerken te helpen met vragen over het geloof. Het verhaal van deze week is uit de brief aan de kerk in Korinte. Korinte is een havenstad in Griekenland, waar een heleboel gebeurde. De christenen in Korinte waren het over een heleboel dingen niet eens, deze brief is geschreven om uit te leggen dat de christenen meer samen moeten gaan werken. Maar dat betekent niet dat iedereen hetzelfde moet zijn daarom wordt de kerk vergeleken met het lichaam van een mens.

Het lichaam is een geheel, maar bestaat uit veel verschillende delen. En al die delen vormen een lichaam. Op dezelfde manier vormen wij samen als christenen, een lichaam want we horen allemaal bij Jezus Christus. God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven, precies zoals Hij het wilde. Alle delen van het lichaam zijn belangrijk, het oog kan niet zeggen tegen de hand: “Ik heb je niet nodig”. Nee, natuurlijk niet! Sommige delen van het lichaam lijken minder belangrijk, maar we hebben ze toch echt nodig. God heeft dat zo gewild toen hij de mens maakte. Want Hij wilt niet dat het ene deel van het lichaam zich belangrijker voelt dan het andere deel. Nee, alle delen van het lichaam moeten met elkaar verbonden zijn. Als een deel van het lichaam pijn heeft, voelen de andere delen die pijn ook. En als een deel van het lichaam goed verzorgd wordt, genieten de andere delen van het lichaam daar ook van. Zo is het ook met jullie. Jullie vormen samen een kerk, ieder van jullie hoort erbij. Want jullie horen allemaal bij Christus.

Vragen om over door te praten:

  • Waarom gaat het verhaal over de kerk als het lichaam van een mens? Hoe lijken de kerk en een lichaam op elkaar? Wat vind je daarvan?
  • Zijn jullie thuis ook een lichaam dat samenwerkt? Wat kan elk gezinslid goed? Is dat handig? Wanneer wel, of wanneer niet?
  • Vind je het weleens moeilijk als een ander iets kan wat jij niet kunt?

De uitdaging van de week

Ga jij de uitdaging van de week aan? Voor de uitdaging van deze week heb je nodig: 2 papieren, stiften, en een harde ondergrond (b.v. een dienblad) en plakband. Als voorbereiding kun je de twee papieren vastmaken op de harde ondergrond door de papieren vast te plakken met plakband. Vervolgens zie je op de video welke opdrachten je krijgt.

Veel plezier!

En Gods zegen,

Namens het kinderwerk,

Esther Meijnen