Zondag 3 mei

Wat is geloof zonder de kerk – vanuit Daniël

Tekening van Daniël in de leeuwenkuil
Daniël in de leeuwenkuil

Wat blijft er over van je geloof als de vanzelfsprekendheid van elkaar ontmoeten en samen naar de kerk gaan wegvalt. Wordt het/je geloof sterker of zwakt het juist af? Daarover gaat de overdenking van de zondag. Rudolf neemt ons mee naar het leven van Daniël, iemand die in dezelfde tijd (en in hetzelfde land) leefde als Ezechiël.

Vragen voor bij de koffie ;-):

 • Hoe bemoedigt deze overdenking jou?
 • Wat raakt/haakt bij je?
  En wat zou je daarmee willen doen?
 • Hoe helpt het je als huisgroep?

Voor de kinderen (en hun ouders)

Er is een verhaal over “Daniel en de leeuwen” met deze keer met twee bijzondere gasten.

Daniel was een wijze en betrouwbare man, God was bij hem. Koning Darius maakt Daniel tot onderkoning over Babylon. Een aantal jaloerse mannen besloten een val op te zetten voor Daniel, ze wisten dat hij gewend was drie keer per dag voor een open raam te bidden tot zijn God. De boze mannen verleidden de koning om een wet te maken waarin stond dat de mensen dertig dagen lang alleen iets mochten vragen of bidden tot Koning Darius. Wie zich niet hield aan deze wet werd voor de leeuwen gegooid, deze wet kon niet veranderd worden. Daniel hoorde van deze wet en ging naar huis, hij knielde neer in zijn slaapkamer, waar hij vanuit het open raam keek richting Jeruzalem. God is belangrijker dan de wet van Koning Darius. De boze mannen zagen dit en gingen meteen naar de koning om te melden dat Daniel zich niet aan de wet hield. De koning was verdrietig want hij moest Daniel in de leeuwenkuil gooien, de wet kon niet veranderd worden. De koning kon niet slapen en de volgende ochtend haastte hij zich naar de leeuwenkuil, Daniel leefde nog en vertelde dat God hem veilig had bewaard. De koning was ontzettend blij en stuurde een brief naar alle volken op aarde waarin hij schreef dat de God van Daniel alle eer moet krijgen, Hij is de levende God, nu en altijd. Aan Zijn macht komt geen einde. Hij redt mensen en bevrijdt hen. In de hemel en op aarde doet hij dingen die mensen niet kunnen begrijpen. Hij heeft Daniel gered van de leeuwen.

Vragen om over door te praten:

Je kunt kijken welke vraag je het meeste aanspreekt om samen over door te praten:

 • Wat vind jij het mooiste aan het verhaal?
 • Wat vind jij het belangrijkste aan het verhaal?
 • Wat doe jij nu je niet naar de kerk, kinderclub Bruisend en de huisgroep kan gaan?
 • Op welke manier zoek je -net als Daniel- God?
  Bijvoorbeeld door (samen) bijbel te lezen, te zingen of te bidden?

Ga jij de uitdaging van deze week aan?

De uitdaging van deze week is om het verhaal na te spelen in een toneelstuk. Vraag je papa, mama, broer(s) of zus(sen) om mee te doen. De verschillende personen in het verhaal zijn; de koning, Daniel de engel en een paar leeuwen.

Tip:

 • Je kunt ook maskers maken zodat je je beter kan inleven in je rol.
  Een masker van een leeuw vind je op: https://images.app.goo.gl/XDmFN6uF9YxwB4Sd6
 • Wissel een paar keer van rol.
  Welke rol vind jij het leukste om te spelen?
  En welke het minste leuk? Waarom?

Gods zegen en veel plezier namen het kinderwerkteam,

Overdenkingen van vorige weken